Узрели шипки на фона на морскосиньото Шуменско езеро днес