В гората на планина Беласица и поглед към високите борове, които се разпростират в нея.