Отражението като физично явление или просто изяществото на Твореца...