Дори след снега, горите на Шуменското плато пазят своите златни украшения на короните си.