Лято в клоните на дърветата и вече есен по горската пътека