Стария междуселски път на селата Коларово и Беласица в община Петрич. Намира се в планина Беласица.