Красива гъста мъгла и над съседното на Осмар великопреславско село Троица