Краят на един ден. Залез над язовира в планина Беласица