Събрано в едно кръговрата на живота, от цъфналият цвят до плодът.