Поглед към върховете на планина Беласица. Вече е пролет, но все още има сняг.