Днес това красиво цвете ме зарадва. Игликата ми в двора цъфна, въпреки студа при нас.