Село Смилян се намира в Южна България. И като започна да вали, няколко дни. Небето се сливаше заедно със земята. Един ситен и продължителен дъждец. Красота.