Цветна красота от днешния топъл и слънчев ден в планина Беласица.