Снимката е направена от мен в София, Витоша.Нина Абрашева