Единствения български ветроход "Калиакра". Използва се за учебни цели.