Снимките са направени от и около арката на свободата.