Римският мост е красив каменен мост, недалеч от с. Българене. Макар да е известен сред местното население като "римски", той е построен едва през XVI в., като аналогията е с характерната за старите градежи "гърбава" архитектурна форма. До 1968 г. той все още е бил в експлоатация, свързвайки селата Българене и Изгрев, но корекция в коритото на р. Осъм, както и построяването на съвременен мост, го извадили от употреба. През 2006 г. е реставриран по проект "Красива България".