Василена на 5 г. от гр. Плевен изпълнява песен за Апостола!