Снимки от вътрешността на Храм-паметник "Рождество Христово" гр. Шипка. Снимането с фотоапарат вътре в храма се заплаща, но според мен си струва.