Нека Св.Архангел Михаил дава сила за живот,закрила от зло,успешни пътища и венеца на победата на именниците!Честит празник!