Здравейте!21 век, Европа, София - столица на страна от ЕС... Това са улиците в кв. "Модерно предградие".