След приключилото частично асфалтиране на ул. Геррче Петров, община Илинден и първият дъжд.