В продължение на предходния сигнал, изпращам ви и това видео. То е от групата "Видяно в София" и имам разрешението на авторката да ви го пратя. Така се асфалтират улиците ни - върху локвите се хвърля асфалт и готово.