Тежка зимна обстановка. Пътят е "изпуснат" и движението е почти невъзможно.