Господин Кмете, 30% от знаците във В. Търново не се виждат