лошо състояние на пътя между гр.Кнежа и гр.Искър в посока гр.Плевен.