Вятърът на пътя Каменар - Въглен е много силен.Наложи се да оставим автомобила тамМашините които трябва да разчистват са повредени