Така се спира в Младост до 144-то училище. Това е всеки ден. Нетърпимо е. Ако се организира еднопосочно движението в този участък може да има място и за пешеходците по тротоарарите!