Опасно изпреварване в забранен участък с ограничение на скоростта 60 и знак за концентрация на ПТП в същия участък