Повече от година общината нехае за състоянието им."Залесените" с разстителност тротоари принуждават да се ходи по ул.платно,въпреки интензивното движение на МПС.Не само центъра е лицето на града.