Опасен път, област Перник. Отсечка от път III-623 17км. с.Извор-гр.Земен - Няма никаква маркировка на ремонтирания участък.Не се знае къде караме, на земята или в космоса!!!