Неправилно паркиране, блокиращо достъпа до 22 паркоместа - в нарушение на пътен знак В27 и маркировка. Блокиран гараж/изход от МПС с рег. номер CA5525PK на адрес ж.к. Младост-3 бл.302 вх.3, 1712 ж.к. Младост 3, София, България