Нагло шофиране по еднопосочна улица в грешната посока.