Много - добра идея на кмета на Зверино да подкани водачите на моторни превозни средства да намалят скоростта. За съжаление не се спазва .