В емисията Ви "Новини" бе съобщено за "леко задръстване" в следствие грабежа на 300 грама накити в гр. Бургас. Погледнете току-що направените снимки и преценете колко може да е леко едно над 20-километрово задръстване. В тази колона се опитват да си проправят път линейки и един противопожарен автомобил. Бъдете обективни.