На едната снимка е бензиностанцията, от която почва тапата, на другата е края на опашката около 172 км.