Огромен кратер на бул. Никола петков 73. Точно след повдигнатата пешеходна пътека, посока кръстовището с Цар Борис, има трап с дълбочина 18-20 см. Ако не се заобиколи е много вероятно да има удар по двигателя. Кой поема щетите по автомобилите ни ??????