Днес към 12.30 - 13 часа откъм Стара планина в посока гр.Мъглиж се спусна фуния на торнадо. Придвижваше се към с. Ягода /откъдето съм снимала видеото/ Постепенно ту се спущаше, ту се вдигаше по-високо и след няколко минути се превърна в тънка тръба, виеща