Повече от три денонощия Свищов е в бедствено положение - без питейна вода! Хората чакат с часове на чешмите край града и благославят управниците, които ги принудиха в 21 век да живеят като в Средновековието...