Това са снимки на необезопасения изкоп за който качих видео малко по-рано, което показва как оградата на този строеж пада от вятъра. Така неограден изкопа е изключително опасен непосредствено до тротоара без никакви заграждения. Не ми се мисли какво може да се случи, ако някое дете падне в него! В момента се вземат мерки за заграждането, но такъв изкоп дори за минута не трябва да остава неограден. Алчните строители използват евтини заграждения за да спестят пари, но риска от инцидент е голям!