От м.12.2019г. в с.Богорово не се взимат мерки за отстраняването на аварията свързана с теч водопроводния канал,който обхваща една част от улицата,в резултат на което една част от асфалта на пътя е разрушен .Сигнализирано е до ВИК-гр.Стралджа и кметство гр.Стралджа без резултат до този момент.Предвид зимната обстановка ,водата по улицата замръзва,което затруднява придвижването на възрастните хора и МПС-тата.Моля да ни окажете съдействие за разрешаване на проблема!! Благодаря Ви предварително.