Това е една уличка в село Пчелина община Самуил, дълга е 150м, която беше направена преди няколко години.