Заведението е точно до плаза за каква буря гояорим...