Основен Ремонт на сграда от Община Кула, но без достъп за хора в неравностойно положение, стари хора, майки и бащи с деца .В сградата се помещаваДирекция " Бюро по труда "Дирекция " Социално подпомагане "Общинска служба " Земеделие град Кула"и много други ....Няма асансьор и рампи, и не са и заложени в проекта за стотици хиляди лева!!!