Това е круша , раздадена на децата в ОУ " ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ " С. ТРУДОВЕЦ , ОБЩ.БОТЕВГРАД .снимките са направени в деня на раздаването .