Поредни безредици, безумно шумни скандали, огласяващи всички околни сгради, нарушаващи всякакви норми и допустимо поведение. Подаваме сигнали постоянно и решение няма. Защо някои знаят само правата си, но не и задълженията? Защо остават безнаказани всичките им прояви? В една нормална страна това не би било допуснато изобщо... Моля за съдействие, не може повече да се толерират подобни прояви...