Всеки ден минавам през градинката и съм свидетел на наглото й използване за безплатен целодневен паркинг в центъра на София основно за личните автомобили на работници по ремонта и работещи в близките сгради. На подаден от мен сигнал на 1-ви април No143148 към контактния център на Столична община да се вземат мерки за ограничаване достъпа на автомобили в градинката, явно никоe от отговорните за това лица не взима мерки и наглостта стига вече до непосредствено паркиране до поставените и без това малко пейки е градинката.