Имаме проблем с водоснабдяването на ул. генерал Карцов от No 320 до No 336 град Троян и никой не обръща внимание. Молим ви за Вашето съдействие, защото от 8 години сме на това положение!