НЛО, летящи в права линия светлини, безшумни, видимо под облаците