Автомобили без регистрационни номера стоят захвърлени на пътя от месеци. Един от тях е на самата община.